Laai Excel Dokument Hier Af

Voltooi die inligting wat gevra word so volledig as moontlik en e-pos dit vir my by. Ek kontak u graag oor die uitslag van die ontleding met aanbevelings waar moontlik

Lewensdekking Deur Schalk van Wyk Makelaars Bloemfontein

Lewensdekking is 'n voordeel wat uitbetaal indien die versekerde lewe tot sterwe kom as gevolg van 'n ongeluk of 'n siekte.

Watter soort lewensdekking is beskikbaar?

Bloemfontein Makelaar - Lewensdekking

 1. Hele lewensdekking:
  Hele lewensdekking dek jou lewe tot by afsterwe. Daar is nie 'n tydperk aangekoppel nie.

 2. Termyn lewensdekking:
  Termyn lewensdekking dek jou lewe vir 'n gekose termyn. Die soort versekering is goedkoper as hele lewensdekking maar onthou indien jy die termyn oorleef dan verval die dekking. Termyn lewensdekking word gewoonlik uitgeneem om jou lewe te dek vir skuld wat jy het vir 'n spesifieke termyn soos byvoorbeeld 'n verband op eiendom.

 3. Ongeluksdekking:
  Ongeluksdekking betaal uit indien jy slegs as gevolg van 'n ongeluk sterwe. Geen mediese ondersoek of bloedtoetse word vereis vir ongeluksdekking nie. Die dekking is geskik indien jy baie rond ry vir jou werk of 'n gevaarlike werk beoefen.

 4. Toekomstige lewensdekking:
  Jy word nou onderskryf vir toekomstige lewensdekking. Die toekoms lewensdekking beteken dat jy in die toekoms die voordeel kan omskakel na volwaardige lewensdekking. Die voordeel is baie gewild indien jy nog jonk is en nie nou 'n behoefte aan baie lewensdekking het nie maar jy beoog om wel te trou of om eiendom te koop en wil graag teen daardie tyd jou lewensdekking verhoog met beperkte mediese onderskrywing.

 

Waarom moet ek lewensdekking uitneem?

Wie wil nou oor die dood praat, veral as jy jonk en gesond is? Ongelukkig gaan ons almal dood en soms wanneer dit ongeleë is. Die dekking maak dan voorsiening om jou skuld af te los (begrafnis kostes, eksekuteursfooie en boedelbelasting) en vir jou gade en kinders vir 'n bepaalde tydperk te sorg want jou inkomste vir versorging is nie meer daar nie.

 

Hoeveel lewensdekking moet ek uitneem?

Die lewensdekking bedrag wat jy nodig het om jou skuld en die versorging van jou gesin te betaal vir 'n sekere termyn verskil van persoon tot persoon. Vra vir jou makelaar om vir jou 'n behoefte ontleding te doen by dood om die bedrag te bepaal wat jy nodig het. Daar is ook 'n nie verpligte opsie om jou lewensdekking jaarliks saam met inflasie of teen 'n vaste persentasie koers te laat groei. Die lewe raak duurder en dit is wys indien jou lewensdekking saam met inflasie tred hou.

Kostes van lewensdekking

 1. Ongetroud:
  Indien jy tot sterwe sou kom dan moet daar genoeg geld wees om al jou skuld wat jy het te betaal sowel as vir jou begrafnis, eksekuteursfooie en dalk boedelbelasting. Indien jy testamentêr geld vir jou familie wil nalaat moet jy ook daarvoor voorsiening maak om jou wense te vervul. Indien jy beoog om eendag te trou of jou eie besigheid te begin is dit raadsaam om vroegtydig jou lewensdekking te verhoog. Dit kos relatief goedkoop omdat jy nog jonk is en jy is nou dalk tans nog gesond om lewensdekking te kan kry.

 2. Getroud en jou gade werk:
  By afsterwe moet jy sorg dat jou skuld soos in afdeling 1 genoem is betaal word. Aangesien jou gade werk is dit nie nodig om vir haar te sorg nie maar sy sal dit gewaardeer indien jy vir haar 'n bedrag nalaat vir al die liefde en bystand wat sy vir jou gegee het.

 3. Getroud en jou gade werk nie:
  By afsterwe moet jy sorg dat jou skuld soos in afdeling 1 genoem is betaal word. Daar moet ook voorsiening gemaak word vir 'n bepaalde maandelikse inkomste vir jou geliefde gade vir 'n bepaalde tyd. 'n Kapitale bedrag moet belê word om 'n rente inkomste maandeliks te voorsien. Die kapitale bedrag is gewoonlik lewensdekking wat jy moet uitneem en kan slegs bepaal word as daar vir jou 'n behoefte-ontleding gedoen word.

 4. Getroud met kinders:
  By afsterwe moet jy sorg dat jou skuld soos in afdeling 1 genoem is betaal word. Daar moet ook voorsiening gemaak word vir 'n bepaalde maandelikse inkomste vir jou geliefde gade (indien sy nie werk nie) en vir jou kinders vir 'n bepaalde tyd. 'n Kapitale bedrag moet belê word om 'n rente inkomste maandeliks te voorsien. Die kapitale bedrag is gewoonlik lewensdekking wat jy moet uitneem en kan slegs bepaal word as daar vir jou 'n behoefte-ontleding gedoen word.

   

Wat kos lewensdekking?

Die bedrag wat lewensdekking kos word bereken volgens die risiko wat die versekerde persoon vir die versekerings maatskappy inhou. 'n Premie vir lewensdekking word bepaal volgens jou ouderdom, gesondheid, geslag, beroep, kwalifikasies en rook gewoontes. Indien jy nie rook of 'n gevaarlike beroep beoefen nie gaan jou lewensdekking goedkoper wees want jou risiko om dood te gaan in minder. Kliek op foto regs en voltooi die vorm sodat ons 'n kosteberaming vir u kan aanstuur.

 

Om lewensdekking goedkoper te maak is daar tans drie Premiekeuse opsies:

 1. Gelykblywend:
  Jou lewensdekking se maandelikse premie blyk konstant tot die waarborg termyn van die polis verstrek. Die premie is aanvanklik duur maar oor die lang termyn is dit die goedkoopste opsie omdat die priemie nie jaarliks verhoog nie. Die opsie is geskik vir jong mense want oor die lang termyn bly die premie bekostigbaar.

 2. Verpligte jaarlikse premieverhoging:
  Die premie van jou lewensdekking groei verpligtend jaarliks teen 'n vaste koers. Dit is gewoonlik 5% per jaar. Aanvanklik is die premie goedkoper as die gelykblywende een maar oor die lang termyn dan raak dit duurder as die gelykblywende een as gevolg van die verpligtende jaarlikse groei. Die opsie is geskik vir 'n persoon wat baie lewensdekking kort en tans nie genoeg geld het om dit te bekostig nie.

 3. Ouderdom aanpassing:
  Die premie van jou lewensdekking groei verpligtend jaarliks soos jy ouer word maar nie teen 'n vasgestelde koers nie. Die opsie is tans die goedkoopste maar jy moet egter ingedagte hou dat hoe ouer jy raak hoe duurder raak die premie vir die lewensdekking. Die opsie is geskik vir 'n ouer persoon wat baie lewensdekking kort en tans nie genoeg geld het om dit te bekostig nie.